Angelica and Oivind – Real Wedding in Orvieto

Home/Real wedding/Angelica and Oivind – Real Wedding in Orvieto

Angelica and Oivind – Real Wedding in Orvieto

Vi hadde bestemt oss for å gifte oss i Italia, og skjønte raskt at vi ikke hadde mulighet til å arrangere dette på egen hand. Vi tok kontakt med flere planleggere pr mail. Prestige weddings Orvieto gav oss et raskt og ryddig svar med god oversikt av hva han kunne tilby ut fra våre ønsker og kriterier. Noe som gjorde valget enkelt for oss å benytte oss av hans tjenester. Planleggingen i månedene fremover foregikk på mail hvor han både fant et sted for bryllupet som passet våre ønsker, dekorering, mat etc. Vi reiste ned noen dager i forveien hvor vi da hadde et møte med han for å planlegge siste detaljer, I tillegg til at han tok oss med til der bryllupet skulle være for omvisning. På bryllupsdagen var han tilstede hele dagen for oss og våre ca 60 gjester. Vi opplevde at han hadde full kontroll på det som skulle skje, noe som gjorde dagen vår veldig fin og avslappet. Vi hadde store forventninger til vårt bryllup, og disse ble i høyeste grad innfridd, takket være Prestige weddings Orvieto.

We had decided to get married in Italy, and quickly realized that we could not arrange this on our own. We contacted several planners by mail. Prestige weddings Orvieto gave us a quick and neat answer with a good overview of what he could offer based on our wishes and criteria. Something that made the choice easy for us to use his services. The planning in the months ahead was by mail where they found a place for the wedding that suited our wishes, decoration, food etc. We traveled down a few days in advance where we then had a meeting with him to plan the latest details, in addition to he took us to where the wedding was going for a tour. On the wedding day he was present all day for us and our approximately 60 guests. We felt that he had complete control over what was going to happen, which made our day very nice and relaxed. We had great expectations for our wedding, and these were largely fulfilled, thanks to Prestige weddings Orvieto.

CREDITS

PHOTOS: Marco Santopietro

PLANNING: Weddingorvieto.com

By |2020-06-24T10:36:49+00:00May 1st, 2020|Categories: Real wedding|Tags: |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment